Kirjoittajat

Tulevaisuuden rakentaminen -blogin kirjoittajat työskentelevät Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Tässä lyhyt esittely blogin kirjoittajista ja miten he omassa elämässään pienentävät hiilijalanjälkeään.

Jaakko Aaltonen, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelija, suuntautunut LVI-tekniikkaan. Pienentää omaa hiilijalanjälkeään käyttämällä työmatkoihin pääasiassa julkista liikennettä ja on omassa talossa vaihtanut lämmitysjärjestelmän käyttämään enemmän uusiutuvia energiamuotoja. Öljylämmitys on vaihtunut vesi-ilmalämpöpumppuun ja aurinkokeräimiin.

Susa Hagner, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelija, suuntautunut rakennesuunnitteluun. Pienentää omaa hiilijalanjälkeään kohtuullisella vedenkäytöllä, kunnostamalla vanhat tavarat ja syömällä pääasiassa kasvisruokaa.

Teemu Heikkinen, tutkija ja ympäristötekniikan insinööri. Omaa laajan yleistiedon eri ympäristö- ja energiatekniikoista. Syvempää tietämystä ja kokemusta löytyy aurinkoenergiasta ja energiatehokkuudesta. Rakennuskokemusta sukurasitteen ja oman talonrakennusprojektin myötä. Pienentää omaa hiilijalanjälkeään mm. kulkemalla työmatkat pyörällä ja junalla, syömällä enenevässä määrin kasvisruokaa ja tuottamalla osan kuluttamastaan sähköstä omalta katolta.

Jarkko Heinonen, rakentamisen tiimivastaava ja LVI-tekniikan TkL. Tuo rakennuksen talotekniikkaan ja rakennusten energiatehokkuuteen liittyvää osaamista. Erityisenä kiinnostuksen kohteena simuloinnin hyödyntäminen rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa. Kävelee ja pyöräilee töihin.

Mari Kujala, lehtori ja rakennustekniikan DI. Tuo rakentamiseen ja erityisesti rakennusmateriaaleihin ja rakennustyömaihin liittyvää osaamista. Tällä hetkellä kiinnostuksen kohde on eri rakennusmateriaalien valintojen vaikutukset hiilijalanjälkeen sekä rakennusjätteen määrän vähentäminen tai uusiokäyttömahdollisuuksien pohtiminen sekä se, miten sillä saadaan euroja säästöön rakennushankkeessa. Pienentää omaa hiilijalanjälkeään säätämällä kotona huonelämpötilaa alhaisemmaksi ja lämmittämällä mahdollisimman paljon puilla sähkölämmityksen sijaan.

Marko Kukka, tutkija ja rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri. Tuo lämmitysjärjestelmiin, uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyvää osaamista. Kiinnostuksen kohteena oma energiantuotanto ja energiatehokkuuden parantaminen rakennuksissa. Pienentää omaa hiilijalanjälkeään järkevällä energian kulutuksella.

Sanna Lindgren, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelija, suuntautunut LVI-tekniikkaan. Pienentää omaa hiilijalanjälkeään käyttämällä liikkumiseen pääasiassa pyörää, omia jalkojaan ja julkista liikennettä. Asuu sopivan tiiviisti ja käyttää lämmintä vettä kohtuullisesti. Kannustaa omistamisen sijaan yhteiskäyttöön ja lainaamiseen.

Petri Lähde, tutkija ja energiatekniikan insinööri. Perehtynyt voimalaitoksiin, uusiutuvaan energiantuotantoon ja kotitalouksien energiajärjestelmiin. Vastaa korkeakoulun aurinkoenergiajärjestelmistä.

Meri Olenius, energia- ja ympäristötekniikan tiimivastaava, älykkäiden energiaratkaisujen tutkimusryhmän vetäjä. Tuo energiatalouteen ja energiamurrokseen liittyvää osaamista. Erityisenä kiinnostuksen kohteena poliittisten ohjauskeinojen vaikutukset kuluttajatasolla. Pyöräilee töihin ja kompostoi biojätteen.

Aino Pelto-Huikko, tutkija ja ympäristötekniikan DI. Tuo ympäristötekniikan ja hiilijalanjälkeen liittyvää osaamista, erityisesti sydäntä lähellä on vesi. Pienentää omaa hiilijalanjälkeään kävelemällä töihin. Haaveilee kasvispainotteisemmasta ruoasta. Koska vesi on sydäntä lähellä, pienentää hiilijalanjälkeään myös järkevällä vedenkäytöllä, jota yrittää välittää myös seuraaville sukupolville.