Etusivu

Tulevaisuuden rakentamisen haasteita

Vähähiilisyys, hiilineutraali, hiilijalanjälki… Hiilidioksidilla ja muilla kasvihuonekaasuilla on vaikutusta ilmastonmuutokseen. Tätä muutosta yritetään konkretisoida erilaisilla mittauksilla, joiden perusteella voi arvioida esimerkiksi oman toimintansa vaikutusta hiilidioksidin määrään. Hiilijalanjäljen laskemisessa huomioidaan tuotteen elinkaaren aikana syntyneet kasvihuonekaasut laskemalla niistä hiilidioksidiekvivalentti. Rakennusten hiilijalanjäljessä tarkastellaan siis rakennusmateriaalien valmistuksesta rakentamisen ja rakennuksen käytön kautta rakennuksen purkuun ja jätevirtojen hyödyntämisen vaikutuksia kasvihuonepäätöihin.  

Ihmisen kolme suurinta hiilijalanjälkeen vaikuttavaa toimintaa ovat asuminen, ruokailu ja liikkuminen. Näihin vaikuttamalla vaikutamme eniten omaan hiilijalanjälkemme. Asumiseen kuuluu sekä rakentaminen että energian kulutus. Rakentamisvaiheessa tehtävillä valinnoilla on todella suuri merkitys rakennuksen koko elinkaarenaikaisen energiakulutukseen. Tässä blogissa tuomme esiin ajankohtaisia asioita ja vinkkejä, miten voit omilla asumistottumuksilla tai rakentamisratkaisuilla (esimerkiksi materiaalivalinnat ja käytettävät energiaratkaisut) vähentää energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä.  

Blogia kirjoittavat SAMKin työntekijät, jotka ovat mukana Vähä0-hankkeessa. Vähähiiliset ratkaisut nollaenergiarakentamisessa eli Vähä0-hankkeessa päätavoitteena on tuottaa tietoa eri energiatehokkuus- ja nollaenergiarakentamisen ratkaisujen vaikutuksesta nollaenergiamääritelmien täyttymiseen ja hiilijalanjälkeen. Blogissa käytetään Porin vuoden 2018 asuntomessukohteiden ratkaisuja esimerkkeinä.

 Kirjoittajat: Mari Kujala ja Aino Pelto-Huikko

Lähteet: 

Ilmasto-opas www-sivut. Viitattu 6.2.2018.  https://ilmasto-opas.fi/fi/kunnat/hillinta-ja-sopeutuminen/-/artikkeli/e7d45e44-5ca3-4e47-b0fa-4e9dac0a8e50/sopeutuminen.html 

Green Building Council Finlandin www-sivut. Viitattu 6.2.2018. http://figbc.fi/elinkaarimittarit/laskentaohjeet/elinkaaren-hiilijalanjalki/